اولین قدم برای احداث یک باغ گردو انتخاب رقم است.با انتخاب درست رقم آینده ی باغ خود را تضمین خواهید کرد.

مشخصات ظاهری

درخت گردو پیوندی رها 5 ، ژنوتیپ برتر و یکی از ارقام اختصاصی مجموعه نهالستان کبیری می باشد. 

درخت گردو پیوندی رها 5 ، میوه های درشت تولید می کند. مغز گردوی رها 5 سفید بوده و میزان چربی آن متوسط است و درصد مغز به پوست چوبی در رها 5 ، 56 می باشد.

مشخصات نهال گردو پیوندی رها ۵ نهالستان کبیری

نهال گردو پیوندی رها ۵

اختصاصی مجموعه نهالستان کبیری

خاک مناسب

خاکهایی با بافت متوسط ( لومی ) شنی با زهکشی خوب و پی اچ خنثی

گرده افشانی

خودلقاح (با دیگر ارقام و ژنوتیپ ها گرده افشانی می شود)

پایه، طول عمر و زمان کاشت نهال گردو رها ۵پایه : رقم رها 5 روی پایه های گردوی ایرانی پیوند زده میشود تا رشد بهتر ، مقاومت به بیماری بیشتر داشته باشد.

طول عمر : رها ۵ از نظر طول عمر با درختان معمولی گرودوی ایرانی مشابه است. درخت گردو میتواند صد سال یا بیشتر عمر کند.

زمان کاشت نهال : بسته به منطقه از اواخر پاییز تا اوایل بهار  

میزان باردهی نهال گردو رها ۵

تعداد میوه با پوست سبز در کیلو : 
۱۵ عدد  

تعداد میوه با پوست خشک در کیلو:
۶۲ عدد الی ۷۰

وزن میوه خشک : 
۱۶ گرم

وزن مغز:
۸.۷ گرم

نمونه بار محصول گردو از نهال گردو پیوندی رها ۵ نهالستان کبیری در باغ تجاری 

در رابطه با خرید نهال سوالی دارید؟
تیم فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شماست. 09132819604