اولین قدم برای احداث یک باغ گردو انتخاب رقم است.با انتخاب درست رقم آینده ی باغ خود را تضمین خواهید کرد.

مشخصات ظاهری

درخت گردو پیوندی رها 6 ، ژنوتیپ برتر و یکی از ارقام اختصاصی مجموعه نهالستان کبیری می باشد. 

درخت گردو رها 6 ، میوه هایی درشت تولید می کند. مغز گردوی رها 6 ، سفید رنگ بوده و میزان چربی آن متوسط است و درصد مغز به پوست چوبی در رها 6 ، 50  درصد است.

مشخصات نهال گردو پیوندی رها ۶ نهالستان کبیری

نهال گردو پیوندی رها ۶

اختصاصی مجموعه نهالستان کبیری

خاک مناسب

خاکهایی با بافت متوسط ( لومی ) شنی با زهکشی خوب و پی اچ خنثی

گرده افشانی

خودلقاح (با دیگر ارقام و ژنوتیپ ها گرده افشانی می شود)

پایه، طول عمر و زمان کاشت نهال گردو رها ۶پایه : رقم رها 6 ، روی پایه های گردوی ایرانی پیوند زده میشود تا رشد بهتر و مقاومت به بیماری بیشتر داشته باشد.

طول عمر : رها 6 از نظر طول عمر با درختان معمولی گرودوی ایرانی مشابه است و میتواند صد سال یا بیشتر عمر کند.

زمان کاشت نهال : بسته به منطقه از اواخر پاییز تا اوایل بهار  

میزان باردهی نهال گردو رها ۶

تعداد میوه با پوست سبز در کیلو : 
۳۰ عدد  

تعداد میوه با پوست خشک در کیلو:
۱۰۰ عدد

نمونه بار محصول گردو از نهال گردو پیوندی رها ۶ نهالستان کبیری در باغ تجاری 

در رابطه با خرید نهال سوالی دارید؟
تیم فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شماست09132819604